Historie van de Maritieme Kring

door Charles Mermans

n.a.l. van het 35-jarig bestaan in oktober 2007

Hoe begon het allemaal?
In 1971 bestonden reeds enkele jaren de Scheepvaartkring Rotterdam en de Havenkring Amsterdam.

Deze kringen houden elk hun eigen bijeenkomsten, maar komen één maal per jaar samen, waarbij alternerend de ene de andere uitnodigt.

Nadat Rotterdam al zijn bezoek mogelijkheden heeft uitgeput, komt de heer Loman uit Rotterdam naar de KKNA met de vraag of Rotterdam Amsterdam zou kunnen uitnodigen in Antwerpen! Er wordt beroep gedaan op enkele bedrijven en op 14 mei 1971 wordt een keurig programma opgesteld.

Buiten de Kamer, het Havenbedrijf en de CMB werken nog 3 typische Antwerpse bedrijven mee, met name : Müller-Thomson, Ruys en Van Ommeren.

Tijdens een wederbezoek in Amsterdam worden we gevraagd een dergelijke kring op te richten in Antwerpen. Aangezien een bezoek aan de Bols fabrieken op het programma staat, verplaatst de Antwerpse delegatie zich per trein. Op de terugweg, voor de Moerdijk wordt over de oprichting van de Antwerpse kring beslist, en bij het binnenlopen in het Centraal Station te Antwerpen zijn naam en doelstellingen bepaald.

Op 12 oktober 1972 worden 19 kandidaat stichters op een lunch gevraagd. Vier stichters zijn nog steeds lid : Roger De Paepe, Christian Herbosch, Charles Mermans en Luc Meurrens. De heer Edward Teixeira de Mattos wordt de eerste voorzitter. Elk jaar wordt een nieuwe voorzitter benoemd.

Buiten de bepalingen van het reglement van inwendige orde, is een gouden regel steeds van toepassing geweest : De Kring neemt zich niet te erg au sérieux. Het is een kring waar het vriendschappelijk en informele karakter primeert, en waar het niet belangrijk is wat je bent, maar wie je bent.

Zonder kas en zonder geld geraken we aan onze eerste lustrumviering.

Na een geleid bezoek aan het prachtige Rockoxhuis, genieten 21 leden met dames van een uitstekend menu in de historische gewelfde kelders.

Er wordt een rekening geopend bij een bank in de Lange Gasthuisstraat. De leden kunnen al hun giften, subsidies, sponsoring, steungelden, werkingstoelagen, achterstallige en normale bijdragen, boetes en inschrijfgelden storten op de nieuwe rekening.

Op 19 november 1982 wordt het 10-jarig jubileum gevierd en wordt de Maritieme Kring Antwerpen ontvangen op het stadhuis, waar plechtig het onvoltooid model van een Waal binnenschip wordt geschonken aan het Nationaal Scheepvaartmuseum. Daarop volgt een gala diner in de American Belgian Association, in het gezelschap van de dames.

Twee jaar later wordt eindelijk het afgewerkt model van het “Waal binnenschip” aan het Nationaal Scheepvaartmuseum geschonken.

In het kader van het 15-jarig bestaan wordt de Kring in de Ridderzaal van het Steen ontvangen. Er wordt aan het Museum een prachtig achter glas schilderij uit 1809 geschonken.

In maart 1997 viert de Kring zijn 25-jarig bestaan en wordt door Schepen Delwaide ontvangen op het Stadhuis. Er wordt een model in een vitrine geschonken van de eerste maalboot voor autotransport , in 1948 bij Cockerill gebouwd.

In de loop van haar 35 jarig bestaan gaat de Kring 10 maal op studiereis in het buitenland.

Er worden 48 bedrijfs- musea- en scheepsbezoeken georganiseerd.

De kring heeft 139 gastsprekers mogen begroeten.

In 35-jaar tijd werden er 285 vergaderingen gehouden in banken, herenhuizen, ontelbare restaurants, clubs en tavernes, in maritieme musea in binnen-en buitenland, in kastelen, historische kelders, versterkte burchten, op het stadhuis, in het havenhuis, de Hogere Zeevaartschool, verschillende terminals ,bij leden thuis, of op kantoor, op kolengebergtes en in graansilo’s, in drukkerijen, in een kerncentrale en bij een chemiereus, bij de civiele bescherming en op scheepswerven. Er werd rondgevaren op boven- en beneden-Schelde, in verschillende Europese havens, aan boord van alle mogelijke generaties van schepen.

De meest spectaculaire verplaatsing was een VIP Sabena vlucht van Deurne naar Zaventem.

Het meest originele gastronomische nachtbanket werd gehouden op de knarsende sleephopperzuiger Antigoon.

Sinds de stichting hebben 31 voorzitters elk op hun eigen persoonlijke manier met hun enthousiasme en creativiteit de dynamiek van de kring weten in stand te houden. Zonder omslachtige verkiezingsprocedures werd telkens een merkwaardige voorzitter uitgewuifd en een uitstekende nieuwe voorzitter ingehuldigd.

De leden van de Kring zijn uitsluitend mannen , nochtans werden de dames op 33 manifestaties, feesten, bezoeken en reizen uitgenodigd en deze trend willen we verder zetten.

Michel Janssens, voorzitter in augustus 2007, voert een modernisering in met de creatie van een website, een email adres en nieuw logo, dat democratisch gekozen werd.

Voorzitterschap sinds 1972
1972 / 73 Edward Teixeira de Mattos
1973 / 74 Edward Teixeira de Mattos
1974 / 75 Edward Teixeira de Mattos
1975 / 76 Georges Lamberechts
1976 / 77 
1977 / 78
1978 / 79
1979 / 80 John Baeck
1980 / 81 Raymond Dobson
1981 / 82 Christian Herbosch
1982 / 83 Louis Akkermans
1983 / 84 Luc Meurrens
1984 / 85 Luc Verhaegen
1985 / 86 Albert Aertsens
1986 / 87 Jan Spaas
1987 / 88 Jean Kennis
1988 / 89 Jacques Vynckier
1989 / 90 Miel Vermorgen
1990 / 91 Miel Vermorgen
1991 / 92 John Dils
1992 / 93 Bernard Van den Bosch
1993 / 94 Jean-Jacques Moyson
1994 / 95 Jan Gelens
1995 / 96 Wim Van Erck
1996 / 97 Guy Huyghe
1997 / 98 Jean-Marie Denis
1998 / 99 Ronny Lemmens
1999 / 00 Walter Van Mechelen
2000 / 01 Marc De Witte
2001 / 02 Yvo Calcoen
2002 / 03 Patrick Blondé
2003 / 04 Luc Hens
2004 / 05 Marcel Dubourg
2005 / 06 Danny Deckers
2006 / 07 Tony Vuylsteke
2007 / 08 Michel Janssens
2008 / 09 Tony Geudens
2009 / 10 Jos van Hasselt
2010 / 11 Luc Arnouts
2011 / 12 Ludo De Nijs
2012 / 13 Adry Poelmans
2013 / 14 Adry Poelmans
2014 / 15 Marc Pirenne

2015/ 16 Jan Goderis

2016 / 17 Alex Van Breedam

2017 / 18 Rudi De Meyer